RIF
ON
CHAIN
dAPP

Hiệu suất

TỔNG GIÁ TRỊ ĐÃ KHÓA
Giao dịch bằng đồng USD

Money On Chain

RIF On Chain
Đã đầu cơ
HIỆU SUẤT của RIFpro
lịch sử tỷ lệ thuộc top RIF

RIF

...

RIFPro

TOKEN MoC ĐƯỢC ĐẦU CƠ
tỷ lệ
GIÁ RIF
Giao dịch bằng đồng USD
GIÁ RIFpro
Giao dịch bằng đồng USD
HIỆU SUẤT ĐẦU CƠ MoC
tỷ lệ theo năm
TỔNG GIÁ TRỊ ĐÃ KHÓA
Giao dịch bằng BTC
Money On Chain
RIF On Chain
Đã đầu cơ
ĐÒN BẨY HIỆN TẠI CỦA RIFpro
 
GIÁ RIFX
Giao dịch bằng đồng USD
ĐÒN BẨY HIỆN TẠI CỦA RIFX
 
GIÁ TOKEN MoC
Giao dịch bằng đồng USD
  VỐN THỊ TRƯỜNG
TOKEN MoC
Giao dịch bằng đồng USD
TỔNG CUNG TOKEN MoC
TOKEN
ĐÒN BẨY HIỆN TẠI CỦA BTCX
đòn bẩy biến thiên hiện tại
ĐÒN BẨY HIỆN TẠI CỦA RIFpro
đòn bẩy biến thiên hiện tại
GIÁ BTCX
Giao dịch bằng đồng USD
TOKEN MoC CHƯA ĐẦU CƠ
TOKEN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐÃ KHÓA - BTC
Biểu đồ dưới đây thể hiện Tổng Giá trị đã Khóa đối với giao thức MOC (Money On Chain) và ROC (RIF On Chain) được giao dịch bằng bitcoin.
TỔNG GIÁ TRỊ ĐÃ KHÓA - USD
Biểu đồ dưới đây thể hiện Tổng Giá trị đã Khóa đối với giao thức MOC (Money On Chain) và ROC (RIF On Chain) được giao dịch bằng đô la Mỹ.
TỔNG CUNG TOKEN
Biểu đồ dưới đây thể hiện Tổng Cung Token. Mức phân chia ở bên trái là cho RIF Dollar, trong khi đó mức phân chia ở bên phải là cho RIF, RIFpro và RIFx.
RIFPro so với RIF
Biểu đồ dưới đây thể hiện hiệu suất của RIFpro so với RIF.
RIFpro so với RIF - TỶ LỆ CHÊNH LỆCH
Biểu đồ dưới đây thể hiện hiệu suất của RIFpro so với RIF. Đường màu xanh dương thể hiện sự chênh lệch theo tỷ lệ phần trăm.
ĐÒN BẨY RIFx
Biểu đồ dưới đây thể hiện đòn bẩy biến thiên của RIFx.