RIF
ON
CHAIN
dAPP

Paggana

KABUUANG HALAGA NA NAKA-LOCK
Nakasaad sa USD

Money On Chain

RIF On Chain
Naka-stake
PAGGANA mg RIFpro
nakaraang porsiyento sa itaas ng RIF

RIF

...

RIFPro

NAKA-STAKE ang MoC TOKEN
porsiyento
PRESYO NG RIF
Nakasaad sa USD
PRESYO ng RIFpro
Nakasaad sa USD
PAGGANA SA PAG-STAKE ng MoC
taunang porsiyento
KABUUANG HALAGA NA NAKA-LOCK
Nakasaad sa BTC
Money On Chain
RIF On Chain
Naka-stake
KASALUKUYANG BENTAHE NG RIFpro
 
PRESYO ng RIFX
Nakasaad sa USD
KASALUKUYANG BENTAHE NG RIFX
 
PRESYO NG MoC TOKEN
Nakasaad sa USD
MARKET CAP NG MoC TOKEN 
Nakasaad sa USD
KABUUANG SUPPLY NG MoC TOKEN
MGA TOKEN
KASALUKUYANG BENTAHE NG BTCX
kasalukuyang nagbabagong bentahe
KASALUKUYANG BENTAHE NG RIFpro
kasalukuyang nagbabagong bentahe
PRESYO NG BTCX
Nakasaad sa USD
HINDI NAKA-STAKE ang MoC TOKEN
MGA TOKEN
KABUUANG HALAGA NA NAKA-LOCK - BTC
Ipinapakita ng sumusunod na chart ang Kabuuang Halaga na Naka-lock sa MOC (Money On Chain) at ROC (RIF On Chain) protocol na nakasaad sa bitcoin.
KABUUANG HALAGA NA NAKA-LOCK- USD
Ipinapakit ng sumusunod na chart ang Kabuuang Halaga na Naka-lock sa MOC (Money On Chain) at ROC (RIF On Chain) protocol na nakasaad sa USD.
KABUUANG SUPPLY NG TOKEN
Ipinapakita ng sumusunod na chart ang Kabuuang Supply ng Token. Ang iskala sa kaliwa ay para sa RIF Dollar, habang ang kanang gilid ay para sa RIF, RIFpro at RIFx.
RIFPro VS RIF
Ipinapakita ng sumusunod na chart ang paggana ng RIFpro kung ihahambing sa RIF.
RIFpro VS RIF - PAGKAKAIBA SA PORSIYENTO
Ipinapakita ng sumsunod na chart ang paggana ng RIFpro kung ihahambing sa RIF. Ipinapakita ng asul na linya ang pagkakaiba sa porsiyento.
BENTAHE NG RIFx
Ipinapakit ng sumusunod na chart ang nagbabagong bentahe ng RIFx.