RIF
ON
CHAIN
dAPP

Homeland para sa mga RIF HODLer

RIF ON CHAIN

Isang hindi nase-censor, at selyadong solusyon sa blockchain para sa panahon ng mga Decentralized Sharing Economy.

Nakasaad ang TVL sa USD

Isang ganap na naka-Crypto collateralized na protocol

Pinagagana ng Money On Chain
Hatid ng RIF On Chain sa RIF ecosystem ang isang 1:1 to USD na halagang stablecoin para sa mga pang-araw-araw na user, isang pinalakas na token para sa mga RIF holder, at posisyong nakalalamang para sa mga trader.
Lahat ng posibilidad sa crypto sa iisang ligtas at matatag na protocol.
Subukan Ito!

Higitan pa ang HODL!

Sulitin ang mga RIF token mo

Nagbibigay-daan ang mga RIFpro token na makatanggap ka ng ekstrang kinita habang tangan ang RIF mo. Isipin ang isang passive na kinikita, magdagdag ng maliit na bentahe at makukuha mo ang isang pinalakas na RIF. RIFpro (RIFP) ang pinakamagandang opsiyon para sa mga nakatingin sa kinabukasan na gusto ang mababang bilang ng oras.
Taglay ang nakaraang paggana na  sa itaas ng RIF, bakit indi mo subukan?
Subukan Ito!

Go X!

Go na nakabentahe sa RIF mo

Kung beterano ka nang trader na may hawak na RIF, aakma ang mahabang posisyon sa RIF token na ito sa portfolio mo.
Ang RIFX ay isang mekanismo sa bentahe na nagbibigay-daan sa iyo na magkaroon ng kalamangan sa mga RIF token mo na walang kasaling ikatlong partido.
Subukan Ito!

Kunin ang katatagan

Protektahan ang mga naipon mo gamit ang isang ganap na Crypto na Stablecoin

Iwasan ang kahinaan ng crypto gamit ang RDOC para sa mga pagbabayad, mga araw-araw na transaksiyon, paghawak sa mga ipon mo, at pagkuha ng Mga Serbisyo ng RIF gaya ng pagkakakilanlan, storage o mga komunikasyon.
Ang RIF Dollar ay isang ganap na crypto collateralized na stablecoin. 1:1 ang halaga sa US Dollar na garantisado ng smart contract.
Ang RIF Dollar (RDOC) ay ang pinakamagandang token para lumahok sa mga Decentralized Sharing Economy.
Subukan Ito!

Pamahalaan + I-stake

Lalo pang masulit ito sa pamamagitan ng pagtaya sa governance token

Ang RIF On Chain ay isang protocol na pinamamahalaan ng MoC Token ng Money On Chain
Lalo pang masulit ito sa pamamagitan ng pag-stake sa MoC, isang token na nakahihigit pa sa pamamahala. I-stake ang token sa mismong protocol para kumita ng yield nang hindi ito ibinibigay sa mga ikatlong partido kung saan nawawala ang kakayahan mong pamunuan o ilagay sa alanganin ang mga private key mo.
Alamin Pa

Pinagagana ng

Money On Chain

Ginagamit ng RIF On Chain ang matagalang binuo at bukod-tanging financial model ng Money On Chain na may subok-nang tibay kahit na sa matitinding sitwasyon sa merkado.
> Alamin ang tungkol sa Money On Chain

I-integrate ang Protocol

Ikinagagalak namin na ihandog ang pagkakataon para sa iba-ibang mga vendor na i-integrate ang RIF On Chain / Money on Chain Protocol.
> Alamin Pa